Ogłoszenia

Ogłoszenie do nieodpłatnego zbywania pracownikom

Polski

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz

Działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

Strony

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia