Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 3 w _menu_translate() (linia 779 z /home/itspec2/public_html/wzu.vipserv.org/includes/menu.inc).

Certyfikaty

 1. Koncesja MSWiA nr B-033/2003 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu i wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 2. Certyfikat na wdrożony Wewnętrzny System Kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
 3. Certyfikaty na zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, AQAP 2110:2009. System został potwierdzony certyfikatami wydanymi przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania MON.
 4. Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia Punktu Obsługi Dokumentów Zagranicznych. Klauzula NATO SECRET włącznie.
 5. Certyfikat Bezpieczeństwa dla zespołu pomieszczeń Kancelarii Kryptograficznej do Klauzuli TAJNE/COSMIC TOP SECRET.
 6. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr 32/I-61/ŚT/WIII/2012. Klauzula ŚCIŚLE TAJNE.
 7. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia Nr 1/II-5/NS/WBP/2007. Klauzula NATO SECRET.
 8. Zaświadczenie o przyznanym Natowskim Kodzie Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: nr 0324H.
 9. Postanowienie nr 107/2009 wydane przez Krajowego Dyrektora ds. Uzbrojenia w sprawie przyznania świadectwa wiarygodności dla przedsiębiorcy ubiegającego się o współpracę z NAMSA.
 10. Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego dla Laboratorium w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych.
 11. Decyzja nr 239-02/WDT/UTB/08 Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uprawnienia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. do naprawy żurawi samojezdnych, stałych, przenośnych i przewoźnych oraz pomocniczego osprzętu podnośnego przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.
 12. Decyzja nr 215-02/WDT/UCB/08 Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie uprawnienia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. do wytwarzania w zakresie montażu i naprawy układów zasilania sprężonym powietrzem wozów bojowych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.
 13. Polityka Środowiskowa Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z dn. 10 czerwca 2009r.
 14. Polityka Zarządzania Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z dn. 10 czerwca 2009r.
 15. Deklaracja Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. dotycząca kontroli obrotu z dn. 27 sierpnia 2009r.

Zobacz certyfikaty do druku...